Společnost PVK Logistics s.r.o. děkuje za důvěru v roce 2015 a přeje všem svým obchodním partnerům a zaměstnancům přijemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a úspěchu v roce 2016