Vážení obchodní přátele,
právě končí rok 2020. Rok zvratu a viru. Ano vir Covid19 změnil celou naší společnost. Náš obor patří naštěstí k těm lepším na rozdíl od třeba restaurací a hotelů. Pevně věříme a dofáme, že příští rok bude již „normální“
Dovolte mi, abych Vám popřál příjemné Vánoční svátky prořité v kruhu rodinném a do roku 2021 hodně zdraví a štěstí pro Vás a Vaše rodiny.